czwartek, 4 października 2012

Uroki mieszkania na Chomiczówce

W takich blokach, jak na zdjęciu,  jest 10 pięter, a na każdym piętrze 6 mieszkań, co w sumie daje 60 mieszkań. Lokator każdego z mieszkań jest pozwanym przez WSBM do sądu. Sąd w trakcie 15 minutowej rozprawy ogłasza następujący werdykt::

Sąd po rozpoznaniu na rozprawie sprawy z powództwa WSBM "Chomiczówka" przeciwko lokatorowi o nakazanie
  1. nakazuje pozwanemu usunięcie krat stalowych w korytarzu, na którym znajduje się mieszkanie pozwanego;
  2. zasądza solidarnie od pozwanego 107 zł tytułem zwrotu kosztów procesu;
  3. wyrokowi w punkcie 1 nadaje rygor natychmiastowej  wykonalności.
Sporne kraty zostały zainstalowane kilkanaście lat temu po uzyskaniu zgody WSBM!!! Koszt instalacji pokryli solidarnie wszyscy mieszkańcy piętra. A teraz każdy z osobna ma demontować nie swoją własność i gdzie tu sens i logika, ale trudno mówić o sensie gdy gra idzie o pieniądze. Można tylko zadać pytanie - dla kogo i za co....