wtorek, 2 października 2012

Procesy sądowe WSBM przeciwko mieszkańcom!!!

Ten pawilon jest również siedzibą WSBM Chomiczówka, bezdusznego stwora, który nadal wysyła pozwy do sądu przeciwko mieszkańcom, którzy tego stwora utrzymują z wysokich czynszów. Zły to pies, który kąsa rękę pana, który go karmi.
Takie to czasy nastały, że sądy zamiast ścigać prawdziwych przestępców, nękają spokojnych obywateli. I tak oto ludzie, którzy przeżyli lata całe bez konfliktów z prawem nagle dzięki naszej WSBM stali się "groźnymi" przestępcami.

 Stronniczość jest fatalną skazą naszego życia osiedlowego. Oto WSBM, która zamiast  bezstronnie dbać o mieszkańców, toczy z nimi procesy. Oto sędzia opowiadający się w swoich decyzjach po stronie  portfela (WSBM).  Bezmyślni urzędnicy pozywają małżeństwa, jakby nie wystarczył jeden domownik, jeszcze trochę a nasze dzieci nie unikną tej chorej  sprawiedliwości!
Najlepszym rozwiązaniem była by likwidacja spółdzielni mieszkaniowych wraz z ich urojonymi problemami związanymi z symptomem "posiadania" władzy!